KIPR-107/2018/2 - Podpůrné opatření 2. - 5. stupně – asistent pedagoga (tlumočník) a práce s pomůckami ve výuce pro žáky se sluchovým handicapem

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorMgr. et. Mgr. Václav Chmelíř

Počet hodin: 6

Termín: 12. 11. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 22. 10. 2018

Kód programu: KIPR-107/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Co to je sluch - zvuk - audiometrie - audiogram - typy a stupně sluchových vad - kompenzace sluchových vad  - legislativa - význam včasné péče o děti se sluchovým postižením - školská poradenská zařízení - zpráva a doporučení, podpůrná opatření, RVP - ŠVP - IVP,  vzdělávání sluchově postižených - integrace a inkluze - úpravy vzdělávacího obsahu - zásady pro komunikaci se sluchově postiženým - komunikační systémy sluchově postižených - novinky - perspektivy potřeb sluchově postižených a vývoj v oblasti způsobů komunikace.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.