KIPR-105/2018/2 - Sociální práce a případové konference

 

"Kurz je určen pro začínající sociální pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaPhDr. Průšová Lenka, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 28. 8. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 8. 8. 2018

Kód programu: KIPR-105/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu získají základní orientaci v oblasti sociální práce a zejména v problematice případových konferencí. Případová práce postupuje od znalosti rizikového chování, vývojové a sociální psychologie ke znalosti konkrétní historie jedince a skupiny. Případová práce je aplikací řady metod jiných oborů, ale vytváří speciální metody sociální práce. Účastníci kurzu se seznámí s tím, kdo případové konference svolává a realizuje, jaké jsou role jednotlivých účastníků případových konferencí, seznámí se s možností využití možných rizik, právních aspektů a dalších hledisek, které do realizace případových konferencí vstupují. Seznámí účastníky také s kazuistikami případových konferencí. Tento vzdělávací program má za cíl propagovat mezi ŠPZ možnost zorganizovat případovou konferenci v jejich zařízení pod vedením lektorky. Případové konference v jednotlivých ŠPZ již patří do kompetence manažera KA 3 a 4, ne pod klíčovou aktivitu Vzdělávání.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.