KIPR-104/2018/2 - Podpůrná opatření 2. - 5. stupně - práce s pomůckami ve výuce pro žáky se zrakovým handicapem

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaMgr. Jana Janková

Počet hodin: 8

Termín: 20. 9. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2018

Kód programu: KIPR-104/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah semináře:

Pomůcky pro práci s informacemi (optické pomůcky, elektronické pomůcky, digitální čtecí zařízení, elektronický zápisník, pomůcky pro psaní Braillova písma, pomůcky pro nácvik čtení Braillova písma, neoptické pomůcky). Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb, pomůcky pro domácnost a jejich využití ve výuce, pomůcky pro volný čas a zábavu. Pomůcky, které se využívají k reedukaci zraku, stimulaci zraku, cvičení a zjemňování hmatu. Popis pomůcek a jejich užití, ukázka. Stručný popis nácviku práce s pomůckou.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.