KIPR-103/2018/2 - Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o děti

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkyPhDr. Lenka Průšová, Ph.D.,

                            PhDr. Alena Plšková

Počet hodin: 8

Termín: 6. 11. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 23. 10. 2018

Kód programu: KIPR-103/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Frekventanti kurzu se seznámí s procesem rozvodu z pohledu sociálního a psychologického. Pochopí rozdíl mezi chováním partnera, který se na rozvod připravuje, a partnera, který je rozvodem překvapen. Seznámí se s psychologickým profilem dominantního partnera, který prostřednictvím dítěte pokračuje v ovlivňování submisivního partnera. Frekventanti pochopí prostředky, které mohou vést k nápravě vztahů po rozvodu – mediace, přístup tzv. cochemské praxe. Dále se seznámí s variantami řešení péče o dítě po rozvodu, a to s důrazem na střídavou péči. Seznámí se s výhodami a nedostatky formy střídavé péče, potřebami dítěte, limity rodičů. V závěru semináře budou rozebrány vzorové kazuistiky.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.