KIPR-102/2018/2 - Děti v systému náhradní péče (ústavní výchova, náhradní rodinná výchova)

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaPhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 19. 9. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 30. 8. 2018

Kód programu: KIPR-102/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Frekventanti kurzu se seznámí se správní úpravou náhradní rodinné péče, jejími typy a konkrétními charakteristikami dětí, které jsou do jednotlivých typů náhradní rodinné péče umisťovány. Dále se seznámí se specifiky uchazečů o náhradní rodinnou péči, s procesem zařazování do systému osob pečujících a osob v evidenci (dle zákona č. 359/99 Sb.). Pochopí rizikovost dětí v náhradní rodinné péči. V poslední části semináře budou seznámeni i s postupy zrušení náhradní rodinné péče a se specifickou odbornou činností s dětmi, které se vrací do institucionální péče.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.