KIPR-101/2019 - Užití dynamického přístupu v diagnostice v prostředí školního a školského poradenství

 

"S přihláškou, prosím, zašlete i stručný motivační dopis (max. 1 strana A4), v němž sdělíte svá očekávání (co byste se v kurzu rádi dozvěděli či naučili) a také, zda už jste se setkali s dynamicko-diagnostickou prací, případně jaké máte v této oblasti zkušenosti. Tyto informace, prosím, zašlete na emailovou adresu michaela.pechacova@nuv_cz."

Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, 

                 Ph.D.Mgr. Lucie Chadimová,

                 Mgr. Zuzana Sůvová,

                 Mgr. Jana Eibichová,

                 Mgr. Jitka Svátková

Počet hodin: 40

Termín: 6. 9. 2019 - 9. 11. 2019

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 15. 8. 2018

Kód programu: KIPR-101/2019

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Upřesnění termínu: 6.-8. 9. 2019 (pátek, sobota, neděle) principy dynamického přístupu k diagnostice, jak provést dynamické vyšetření 8.-9. 11. 2019 (pátek, sobota) dynamická diagnostika v poradenství

Obsah kurzu:

Program v celkovém rozsahu 40 hodin je koncipován jako dvě na sebe navazující dvou až třídenní setkání v období od září do listopadu 2019.

Program je určen pro psychology a speciální pedagogy působící ve ŠPZ a školách. Není nutné mít předchozí zkušenosti s používáním dynamických přístupů k diagnostice. Účastníci vzdělávacího programu budou seznámeni se zásadními teoretickými východisky dynamické diagnostiky a principy, na nichž je tento přístup založen. Vyzkouší si cíleně užívat tyto principy v rámci vlastní diagnostické praxe. Pozornost bude věnována dostupným metodám dynamické diagnostiky i možnosti diagnostické práce s nestrukturovaným materiálem. V průběhu vzdělávacího programu bude kladen důraz na diagnostickou praxi účastníků a související otázky formální, etické, atp. Důležitým bodem vzdělávacího programu je reflexe diagnostické praxe účastníků. Nedílnou součástí vzdělávání je samostatná práce v období mezi setkáními (dynamické vyšetření, sepsání případové studie).

Úspěšné absolvování programu je podmíněno účastí na 80% výuky, realizací individuálního dynamického vyšetření a obhájením případové studie z tohoto vyšetření. Účastník získá osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.