KIPR-101/2018/2 - New Addiction – nové závislosti nelátkového charakteru

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaPhDr. Alena Plšková 

Počet hodin: 8

Termín: 9. 10. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 26. 9. 2018

Kód programu: KIPR-101/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální problematiku, která prezentuje nové, méně známé nelátkové závislosti, které aktuálně prochází všemi věkovými kategoriemi. Lektor seznámí posluchače s jednotlivými druhy nelátkových závislostí, s identifikací problému a možnostmi prevence. Účastníci jsou seznámeni s legislativou, která souvisí s řešením závislostního chování (z pohledu trestně-právního, občanského zákoníku a zákona o sociálně právní ochraně dětí). Pozornost je věnována zejména nezastupitelné úloze rodiny při řešení problémů a dále možnosti řešení identifikovaného problému. Pokud se závislostní chování dotýká dospělé populace - možnosti spolupráce se státními i nestátními subjekty, poradenské činnosti při řešení problému.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.