KIPR-407/2018/2 - Kazuistický seminář – Poruchy autistického spektra

 

"Kurz je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení (SPC/PPP)."

LektořiMgr. Zuzana Žampachová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 13. 9. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 23. 8. 2018 

Kód programu: KIPR-407/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Kazuistické semináře se zaměřují na práci s případy z praxe - na práci s kazuistikami. V tomto případě bude seminář zaměřen na kazuistiky týkající se klientů s poruchou autistického spektra. Seminář povede zkušený lektor/moderátor, přičemž celkový počet participantů bude omezený na 8 osob (včetně moderátora). Každý účastník si přinese svou vlastní, anonymizovanou kazuistiku a v rámci semináře ji může představit. Pro představení jedné kazuistiky a jí určené následné diskuzi je určen časový prostor přibližně 70 minut. To znamená, že délka semináře se bude odvíjet od počtu participantů daného semináře (v případě účasti 7 participantů a jednoho lektora může být seminář dlouhý až 8,5 hodiny, v případě 4 participantů 3,5 hodiny atd.). Účastníci se před začátkem konání semináře zaváží svou mlčenlivostí. 


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.