Kazuistický seminář k Zulligerově testu

"Vzdělávací program je určen pro psychology školských poradenských zařízení a škol - absolventi základního programu k Zulligerově testu."

lektoři: Mgr. Pavel Král

počet hodin: 6

termín: 06.12.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 20.11.2017

kód programu: KIPR-107/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: prohloubení znalostí a dovedností účastníků v ohledu praktického užívání Zulligerova testu, interpretace výsledků a jejich integrace do celkového psychologického nálezu v různých diagnostických kontextech (práce s dětmi, adolescenty i dospělými osobami). K tomuto cíli významně přispěje vzájemná výměna zkušeností jednotlivých účastníků kurz získaných v jejich dosavadní práci s tímto nástrojem.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.