Kazuistický seminář k Zulligerově testu

 

"Vzdělávací program je určen pro psychology školských poradenských zařízení a škol - absolventi základního programu k Zulligerově testu."

LektorMgr. Pavel Král

Počet hodin: 6

Termín: 6. 12. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 20. 11. 2017

Kód programu: KIPR-107/2017

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu:

Prohloubení znalostí a dovedností účastníků v ohledu praktického užívání Zulligerova testu, interpretace výsledků a jejich integrace do celkového psychologického nálezu v různých diagnostických kontextech (práce s dětmi, adolescenty i dospělými osobami). K tomuto cíli významně přispěje vzájemná výměna zkušeností jednotlivých účastníků kurzu získaných v jejich dosavadní práci s tímto nástrojem.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.