Kazuistický seminář k testu The Intelligence and development scales (IDS)

"Kurz je určen pouze pro psychology, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost."

lektoři: Mgr. Alice Trávníková

             Mgr. Hana Burešová

počet hodin: 6

termín: 22.11.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 23.10.2017

kód programu: KIPR-105/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: je určen absolventům základního vzdělávacího programu k testu kognitivních schopností IDS, kteří test již užívají. Hlavní náplní vzdělávacího programu budou praktické otázky související s vyhodnocování a interpretací výsledků testu. Každý účastník si předstihem zvolí kasuistiku, kterou v rámci kurz představí. Rozborem materiálů od účastníků kurzu budou následně nastíněny možnosti řešení praktických otázek užívání testu v poradenské praxi. Pozornost bude věnována zejména zkušenostem s metodou u jednotlivých věkových či klinických skupin dětí, porovnání výsledků s dalšími dostupnými metodami měření kognitivních schopností, využitelnosti metody nebo jednotlivých subtestů v různých diagnostických kontextech aj. 


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.