Kazuistický seminář k mapujícímu testu připravenosti na školu (MaTeRS)

"Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří ve své praxi aktivně používají test MaTeRS."

lektoři: Mgr. Helena Vlčková

             Mgr. Simona Poláková

počet hodin: 6

termín: 26.01.2018

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 07.01.2018

kód programu: KIPR-106/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programuV rámci vzdělávacího programu budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami kasuistik (poskytnutými jak lektorkami, tak samotnými účastníky) a jejich rozborem. Každý účastník si na vzdělávací program připraví jednu kasuistiku svého klienta vyšetřeného testem MaTeRS.

Lektorky dále seznámí účastníky se svými zkušenostmi v administraci testu u jednotlivých cílových skupin (např. děti s ADHD, děti cizinci a děti s logopedickými vadami). Pro zvýšení kompetence účastníků interpretovat výsledky testu MaTeRS bude součástí kurz i srovnání charakteristik a diagnostických možností testu s jinými bateriemi zjišťujícími míru školní připravenosti, používanými ve školských poradenských zařízeních. Nástroj není v ceně kurzu. Účastník by si měl přivézt vlastní kasuistiku práce s MaTeRS.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.