Kazuistický seminář k mapujícímu testu připravenosti na školu (MaTeRS)

  

"Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří ve své praxi aktivně používají test MaTeRS."

LektorkyMgr. Helena Vlčková,

                 Mgr. Simona Poláková

Počet hodin: 6

Termín: 26. 1. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2018

Kód programu: KIPR-106/2017

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu: 

V rámci vzdělávacího programu budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami kazuistik (poskytnutými jak lektorkami, tak samotnými účastníky) a jejich rozborem. Každý účastník si na vzdělávací program připraví jednu kazuistiku svého klienta vyšetřeného testem MaTeRS.

Lektorky dále seznámí účastníky se svými zkušenostmi v administraci testu u jednotlivých cílových skupin (např. děti s ADHD, děti cizinci a děti s logopedickými vadami). Pro zvýšení kompetence účastníků interpretovat výsledky testu MaTeRS bude součástí kurz i srovnání charakteristik a diagnostických možností testu s jinými bateriemi zjišťujícími míru školní připravenosti používanými ve školských poradenských zařízeních. Nástroj není v ceně kurzu. Účastník by si měl přivézt vlastní kazuistiku práce s MaTeRS.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.