Kazuistický seminář k diagnostice struktury matematických schopností (DISMAS)

"Seminář je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří ve své praxi aktivně používají test DISMAS."

lektoři: Mgr. Pavel Traspe

             Mgr. Ivana Skalková

počet hodin: 6

termín: 04.12.2017

čas zahájení: 10:00

uzávěrka přihlášek: 17.11.2017

kód programu: KIPR-104/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: účastníci si prohloubí své znalosti a dovednosti v administraci a vyhodnocování výsledků testu DISMAS, přičemž k tomuto cíli přispěje zejména vzájemná výměna zkušeností jednotlivých účastníků kurz získaných v jejich dosavadní práci s tímto nástrojem.

V rámci programu budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami kasuistik (poskytnutými jak lektory, tak samotnými účastníky) a jejich rozborem. Součástí programu bude i propojení výsledků testu DISMAS s výsledky v inteligenčním testu WISC-III, ukázány souvislosti obtíží v rozvoji matematických dovedností s obtížemi v jiných oblastech (čtení, psaní, pravopis) a možnosti intervence v návaznosti na diagnostická zjištění v testu DISMAS. Nástroj není v ceně vzdělávacího programu. Účastník by si měl přivézt vlastní kazuistiku práce s DISMAS.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.