Kazuistický seminář k diagnostice struktury matematických schopností (DISMAS)

 

"Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří ve své praxi aktivně používají test DISMAS."

Lektoři: Mgr. Pavel Traspe,

              Mgr. Ivana Skalková

Počet hodin: 6

Termín: 4. 12. 2017

Čas zahájení: 10.00

Uzávěrka přihlášek: 17 .11. 2017

Kód programu: KIPR-104/2017

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu:

Účastníci si prohloubí své znalosti a dovednosti v administraci a vyhodnocování výsledků testu DISMAS, přičemž k tomuto cíli přispěje zejména vzájemná výměna zkušeností jednotlivých účastníků kurzu získaných v jejich dosavadní práci s tímto nástrojem.

V rámci programu budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami kazuistik (poskytnutými jak lektory, tak samotnými účastníky) a jejich rozborem. Součástí programu bude i propojení výsledků testu DISMAS s výsledky v inteligenčním testu WISC-III. Budou ukázány souvislosti obtíží v rozvoji matematických dovedností s obtížemi v jiných oblastech (čtení, psaní, pravopis) a možnosti intervence v návaznosti na diagnostická zjištění v testu DISMAS. Nástroj není v ceně vzdělávacího programu. Účastník by si měl přivézt vlastní kazuistiku práce s DISMAS.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.