Kazuistické semináře v rámci sjednocování postupů ŠPZ v krajích

V rámci klíčové aktivity probíhají v krajích kazuistické semináře na různá témata ...

V rámci klíčové aktivity probíhají v krajích kazuistické semináře na různá témata zaměřená zejména na společné vzdělávání a sjednocování postupů v rámci ŠPZ. Na jejich výčet za první pololetí 2018 se můžete podívat zde:

 • Kazuistický seminář v Brně, 15. 2. 2018
 • Kazuistický seminář v Brně, 27. 3. 2018
 • Kazuistický seminář v Českých Budějovicích, 13. 4. 2018
 • Kazuistický seminář ve Zlíně, 18. 4. 2018
 • Kazuistický seminář v Brně, 25. 4. 2018
 • Kazuistický seminář v Českých Budějovicích, 10. 5. 2018
 • Kazuistický seminář ve Valašském Meziříčí, 16. 5. 2018
 • Kazuistický seminář v Praze, 30. 5. 2018
 • Kazuistický seminář v Českých Budějovicích, 11. 6. 2018
 • Kazuistický seminář v Kroměříži, 13. 6. 2018
 • Kazuistický seminář v Českých Budějovicích, 14. 6. 2018

Zaměření jednotlivých kazuistických seminářů bylo rozčleněno dle věku dětí na MŠ, ZŠ a SŠ a také na školy dle paragrafu 16. Jednotliví účastníci těchto setkání diskutovali k jednotlivým PO a o zkušenostech z praxe. Vzhledem k účasti nejen metodiků KIPR, ale i dalších pracovníků ŠPZ mimo metodickou síť se snaha zaměřovala na dohodu a sjednocování postupů. Důležitou součástí těchto setkání byly také připravené kazuistiky. Na některých setkáních byli rovněž účastni zástupci kraje, a to zejména Jihomoravského a Jihočeského. Seminářů se také účastnila manažerka klíčové aktivity Mgr. Zuzana Acar Jarošová a také vedoucí krajský metodik daného kraje. Kazuistické semináře budou probíhat také v druhém pololetí 2018.