Jednotná pravidla pro poskytování školských poradenských služeb a sledování vývoje poradenských služeb v kontextu podpůrných opatření

Aktivita se soustředí na činnosti zaměřené na zavedení a ověření jednotných pravidel poradenských služeb (personálního, diagnostického, procedurálního). Aktivita směřuje k nastavení jednotného systému vykazování činností. Umožní přijímat systémová a koncepční rozhodnutí v systému, predikovat a plánovat rozvoj služeb a zajišťovat jejich stabilitu. Řešeno je také využití zkušeností s průběhem poskytování podpůrných opatření pro vzdělávání pracovníků revizního pracoviště a analýza a evaluace prvních dvou let jeho činnosti.