Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů

 

"Určeno pro pedagogy všech stupňů škol (škol zapojených do projektu KIPR)."

LektorkaDoc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Počet hodin: 16

Termín: 17.-18. 1. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 2017

Kód programu: KIPR-505/2017 

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Vzdělávání a vzdělanost jako cesta ke kvalitě života – bariéry v přístupu ke vzdělání a vzdělanosti. Inkluzivní škola jako prostor pro učení – syndrom bludného kruhu neúspěchu jako riziko sociálního vyloučení. Perspektiva žáka jako klíč k inkluzivní škole – sociální dimenze vzdělávání – individuální dimenze učení. Zdravotní postižení a jiné znevýhodnění jako speciální vzdělávací potřeba. Komunikace s rodiči o inkluzivní škole. Specifické poruchy učení a chování v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Poruchy autistického spektra v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Smyslové, mentální, tělesné postižení a kombinované postižení v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Vady řeči v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Komunikace se žáky o inkluzivní škole a speciálních vzdělávacích potřebách. Strategie 3P intervence – podpora, posilování, provázení. Základní přístupy ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka – rámec 3P intervence. Příklady dobré praxe – zahraničí, ČR.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.