Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole Novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění úpravy č. 416/2017 Sb.

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Bc. Ivana Tormová

počet hodin: 4

termín: 17.01.2018

čas zahájení: 13:00

uzávěrka přihlášek: 16.01.2018 

kód programu: KIPR-703/2018

místo: v budově B,  KÚ Karlovarského kraje, místnost 220 B

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzuHodnocení a legislativa

Vzdělávací seminář pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy), které je zaměřené jak na seznámení s novou legislativou platnou od 1. ledna 2018, tak s možnostmi hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.