KIPR-700/2018 - Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole Novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění úpravy č. 416/2017 Sb.

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Bc. Ivana Tormová 

Počet hodin: 4

Termín: 8. 1. 2018

Čas zahájení: 13.00

Uzávěrka přihlášek: 7. 1. 2018

Kód programu: KIPR-700/2018

Místo: Gymnázium Sokolov, Husitská 2053

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu

Hodnocení a legislativa

Vzdělávací seminář pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy), který je zaměřen jak na seznámení s novou legislativou platnou od 1. ledna 2018, tak s možnostmi hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.