KIPR-516/2018 - Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Bc. Anna Niklová

Počet hodin: 8

Termín: 24. 5. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 14. 5. 2018 

Kód programu: KIPR-516/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

 1. hodnocení – Proč? Jak? Kdy?
 2. co všechno v hodnocení hledat (slovní, klasická klasifikace atd.)
 3. komu má posloužit a o čem má vypovídat
 4. interní metodické doporučení ředitelky školy k hodnocení
 5. hodnocení / bodový systém / procentuální hodnocení

 Z toho vyplývá:

 • hodnocení SVP
 • hodnocení výchov
 • hodnocení ostatních předmětů
 • hodnocení chování
 • hodnocení žáka
 • sebehodnocení, sebereflexe žáka
 • prezentace žáků, mapa učebního pokroku
 • přínos pro školu / pro pedagogické pracovníky – klady a zápory
 • pozice rodiče ve vztahu k hodnocení

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.