Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Bc. Anna Niklová

počet hodin: 8

termín: 15.02.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 05.02.2018 

kód programu: KIPR-508/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programuhodnocení – proč? jak? kdy?

co všechno v hodnocení hledat (slovní, klasická klasifikace atd.)

komu má posloužit a o čem má vypovídat

interní metodické doporučení ředitelky školy k hodnocení

hodnocení / bodový systém / procentuální hodnocení

z toho vyplývá:

  • hodnocení SVP
  • hodnocení výchov
  • hodnocení ostatních předmětů
  • hodnocení chování
  • hodnocení žáka
  • sebehodnocení, sebereflexe žáka
  • prezentace žáků, mapa učebního pokroku
  • přínos pro školu / pro pedagogické pracovníky – klady a zápory
  • pozice rodiče ve vztahu k hodnocení

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.