Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Jana Mrázková

počet hodin: 4

termín: 15.03.2018

čas zahájení: 13:00

uzávěrka přihlášek: 14.03.2018 

kód programu: KIPR-709/2018

místo: ZŠ Kolín

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu:

Hodnocení žáků se SVP v kontextu rodiny, školy a změn §16

1. Rodina, škola a hodnocení

  • rodina dříve a dnes – historický kontext, co dělá škola rodičům, co dělají rodiče škole
  • co je to úspěch? (a pro koho), co je to normální výkon? (druhy norem)
  • prožívání neúspěchu ve vzdělávání v rámci rodiny, přístup k žákovi a rodině
  • základní východiska pro hodnocení žáků

2. Legislativní rámec v oblasti hodnocení (kontext nového ŠZ)

3. Hodnocení – přístupy, podoby

  • obecné zásady
  • sebepojetí a sebehodnocení
  • formativní vs. sumativní; heteronomní vs. autonomní hodnocení
  • slovní hodnocení
  • zvládací učení
  • žákovské portfolio a hodnocení

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.