Focus Group skupina k supervizi

24. 1. 2019 proběhla tzv. Focus Group Skupina ...

24. 1. 2019 proběhla na NÚV, Novoborská 379 (Praha 9 – Prosek) Focus Group skupina k supervizím. Programem tohoto setkání bylo zejména ověření systému supervize v ŠPZ se zaměřením na stávající zkušenosti a typ supervize, postoj a motivaci. Výstupem společného setkání byla příprava okruhů pro širší elektronické dotazníkové šetření.