Evaluace

V rámci evaluace je zajišťováno monitorování a posouzení realizace projektu, včetně zpracování nezbytných analýz, monitorovacích zpráv a zpráv o pokroku (v termínech určených příručkami pro žadatele), realizace setkání odborného panelu, spolupráce s interními oponenty, návrhy na úpravy v průběhu projektu. V závěru projektu je dle metodiky PRINCE2 zpracována zpráva k lessons learned o získaných zkušenostech a doporučeních pro následující projekty. Evaluační zprávy budou připravovány ve čtvrtletním intervalu (a budou předkládány společně s monitorovací zprávou vždy po roce), s výjimkou první zprávy po 6 měsících.