Dysfázie a její dopady na vzdělávání žáků v ZŠ pro ZP

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky s dysfázií."

LektorkaPaedDr. Irena Vacková

Počet hodin: 3

Termín: 29. 11. 2017

Čas zahájení: 14.00

Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2017

Kód programu: KIPR-709/2017 

Místo: ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru 19 

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči projevující se ztíženou schopností až neschopností naučit se verbálně komunikovat. Porucha má systémový charakter, vedle postižení všech jazykových rovin jsou příznaky i v dalších oblastech (narušení motorických funkcí, zrakového a sluchového vnímání, paměťových funkcí, pozornosti a využívání energie, narušení orientace v čase, prostoru a tělesném schématu).

Při přednášce spojené s besedou se společně zamyslíme nad tím, jak vést a vzdělávat žáky, u nichž je následkem dysfázie vývoj nerovnoměrný tak, že mezi jednotlivými složkami je i několik let.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.