Dynamická diagnostika dílčích zrakových oblastí nástrojem In-Sight

"Kurz je určen pro školní speciální pedagogy a speciální pedagogy školských poradenských zařízení."

lektoři: PhDr. Martina Malotová

počet hodin: 8

termín: 29.11.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 30.10.2017

kód programu: KIPR-109/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA

odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová 

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: seznámení s diagnostickým nástrojem In-Sight, určeným pro diagnostiku zrakového vnímání dětí a žáků předškolního a mladšího školního věku. Základy dynamického přístupu diagnostice. Aplikace principů dynamické diagnostiky v práci s nástrojem In-Sight.

Výstupy vyšetření provedeného pomocí dynamické diagnostiky.

Diskuse - možnosti využití různých diagnostických přístupů v praxi účastníků kurzu, přínosy i nevýhody těchto přístupů a možnosti jejich využívání v práci s nástroji užívanými v diagnostice slabozrakých klientů a klientů s poruchou JBV.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.