Dynamická diagnostika dílčích zrakových oblastí nástrojem In-Sight

 

"Vzdělávací program je určen pro školní speciální pedagogy a speciální pedagogy školských poradenských zařízení."

LektorkaPhDr. Martina Malotová

Počet hodin: 8

Termín: 29. 11. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2017

Kód programu: KIPR-109/2017

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: Mgr. Lucie Chadimová 

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu:

Seznámení s diagnostickým nástrojem In-Sight určeným pro diagnostiku zrakového vnímání dětí a žáků předškolního a mladšího školního věku. Základy dynamického přístupu diagnostice. Aplikace principů dynamické diagnostiky v práci s nástrojem In-Sight.

Výstupy vyšetření provedeného pomocí dynamické diagnostiky.

Diskuse - možnosti využití různých diagnostických přístupů v praxi účastníků kurzu, výhody i nevýhody těchto přístupů a možnosti jejich využívání v práci s nástroji užívanými v diagnostice slabozrakých klientů a klientů s poruchou JBV.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.