Dne 28. 5. 2018 a 31. 5. 2018 se uskutečnila další setkání metodiků škol v Olomouci a Liberci

Hlavním tématem setkání bylo vzdělávání žáků s poruchami chování.

Hlavním tématem setkání bylo vzdělávání žáků s poruchami chování. Z vyhodnocení zpráv metodiků na spolupracujících školách vyplynulo, že nejúčinnějším podpůrným opatřením u žáků se SPCH je využití asistenta pedagoga a hodin pedagogické intervence. Za další osvědčené postupy byly označeny spolupráce s ŠPZ a pestrost výuky. Nejčastější obtíže způsobuje dle učitelů špatná komunikace s rodinou. Účast na jednání přijaly také pracovnice OSPOD, které objasňovaly některé postupy odboru i možnost zkvalitnění vzájemné spolupráce při péči o děti. Jednalo se zvláště o problematice záškoláctví a nespolupráci rodičů se školou (zanedbávání, výchova). Účastníci dále diskutovali otázky vyhodnocování PO, benefitů škol ze zapojení do dalších projektů a předávali si i své zkušenosti z praxe.

Odpolední program pak nabídl pedagogům seminář Děti a žáci s poruchami chování.

Celkem se obou akcí účastnilo bezmála 50 metodiků škol.