KIPR-107/2018 - Co nepatří do zprávy z vyšetření

 

"Kurz je určen speciálním pedagogům a psychologům pracujícím ve školských poradenských zařízeních."

LektorkaMgr. Irena Vetchá-Purkášová

Počet hodin: 5

Termín: 22. 5. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 12. 5. 2018 

Kód programu: KIPR-107/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

V pedagogicko-psychologické praxi patří ke standardním postupům psychologů provádět diagnostiku a výstupy z ní zpracovat do podoby zpráv z psychologického vyšetření. Ty mají poskytnout rodičům a učitelům vodítka k vhodné preventivní a intervenční práci s dětmi a dospívajícími s různorodými speciálními vzdělávacími potřebami. Nezřídka se však stává, že výstupy z vyšetření nejsou prezentovány dostatečně srozumitelně a v přiměřeném rozsahu, nestanou se tedy adekvátním zdrojem informací pro další práci vychovatelů. Cílem workshopu je prezentovat a interaktivním způsobem společně prozkoumat zásady a techniky psaní zpráv z psychologického vyšetření tak, aby se maximalizovala jejich srozumitelnost a využitelnost pro laického čtenáře (především pro rodiče či zákonného zástupce). Je vhodné, aby si účastníci na seminář přinesli 2-3 exempláře anonymizované zprávy z vyšetření (dle vlastního zvážení vybrat 1 příklad "dobré praxe" a 1 příklad "nevyhovující praxe"), které nám poslouží jako pracovní materiál. Prosím o dodržování zásad ochrany osobních údajů.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.