Co nepatří do zprávy z vyšetření

"Kurz je určen speciálním pedagogům a psychologům pracujícím ve školských poradenských zařízeních."

lektoři: Mgr. Irena Vetchá-Purkášová

počet hodin: 5

termín: 06.03.2018

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 27.02.2018 

kód programu: KIPR-106/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu: V pedagogicko-psychologické praxi patří ke standardním postupům psychologů provádět diagnostiku a výstupy z ní zpracovat do podoby zpráv z psychologického vyšetření, které mají poskytnout rodičům a učitelům vodítka k vhodné preventivní a intervenční práci s dětmi a dospívajícími s různorodými speciálními vzdělávacími potřebami. Nezřídka se však stává, že výstupy z vyšetření nejsou prezentovány dostatečně srozumitelně, v přiměřeném rozsahu a nestanou se tedy adekvátním zdrojem informací pro další práci vychovatelů. Cílem workshopu je prezentovat a interaktivním způsobem společně prozkoumat zásady a techniky psaní zpráv z psychologického vyšetření tak, aby se maximalizovala jejich srozumitelnost a využitelnost pro laického čtenáře (především rodiče či zákonného zástupce). Je vhodné, aby si účastníci na seminář přinesli 2-3 exempláře anonymizované zprávy z vyšetření (dle vlastního zvážení vybrat 1 příklad "dobré praxe" a 1 příklad "nevyhovující praxe", které nám poslouží jako pracovní materiál. Prosím o dodržování zásad ochrany osobních údajů.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.