Celostátní setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ ze dne 23.01.2018 v Praze

23. 1. 2018 se v Praze uskutečnilo celorepublikové setkání vedoucích krajských ... 

23. 1. 2018 se v Praze uskutečnilo celorepublikové setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ. Setkání se týkalo zejména zhodnocení aktivit projektu KIPR za poslední kvartál roku 2017 a seznámení se se změnami a aktuálním stavem standardů (personální, procedurální, intervenční). Pozornost byla rovněž věnována přípravné fázi k plánovanému šetření v oblasti materiálního standardu. Součástí setkání byla diskuze k nové legislativě, spisové dokumentaci a archivu. Jedním z témat byl také plán aktivit metodické sítě na období leden – červen 2018 (případové konference, kazuistické semináře, metodická podpora škol a setkání v regionech se zapojenými školami v rámci projektu KIPR). Setkání se zúčastnil realizační tým projektu KIPR a vedoucí krajští metodici všech krajů z SPC a PPP. Setkání se uskutečnilo v ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru, Praha 2.