Uskutečnilo se další setkání metodiků škol. Sešli jsme se 19. 9. v Praze a 5. 10. v Olomouci

Hlavním tématem setkání byla podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných  ...

Hlavním tématem setkání byla podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, dále se setkání věnovalo např. významu bálintovských skupin, případových konferencí a koordinátora inkluze pro školy.

Účastnili se i někteří metodici ŠPZ.