Blíží se další setkání metodiků škol. Sejdeme se 19. 9. v Praze a 5. 10. v Olomouci

Hlavním tématem setkání bude podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných  ...

Hlavním tématem setkání bude podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, dále se budeme věnovat např. významu bálintovských skupin, případových konferencí a koordinátora inkluze pro školy.

Účast přislíbili i někteří metodici ŠPZ.