Balintovské skupiny

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Kateřina Skalická

počet hodin: 8

termín: 14.02.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 04.02.2018 

kód programu: KIPR-506/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programuJde o specifickou formu intervize, která kombinuje klasickou metodickou práci zaměřenou na problém ve vztahu s klientem s víceúrovňovou možností sociální opory. Její současnou podobu by bylo možno vymezit jako burzu nápadů o vztahu mezi pedagogem a žákem. Je vedena podle určitých pravidel. Tato forma práce nenabízí ideální řešení, její výhoda spočívá především v tom, že nabízí více úhlů pohledu na vztah a uvolnění ze zajetí zaběhaných výkladových schémat či předsudků. Poskytuje svým účastníkům také určitou míru porozumění a sociální oporu. Daná podoba skupinové práce akceptuje různorodost, prožitky, iracionalitu, pochybnost či pocit selhávání. Nejde rovněž o efekt rychlý a jednorázový, spíše bychom mohli uvažovat o skupině jako o dlouhodobém procesu, který „zraje“ v čase. Inspirace, pochopení, aha-efekt se pak mohou u účastníka skupinového dění dostavit až se zpožděním několika dnů.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.