Asistent pedagoga jako součást systému podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

"Určeno pro školní psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce, učitele a asistenty pedagoga."

lektoři: Mgr. Bc. Ivana Tormová

počet hodin: 8

termín: 18.09.2017  

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 08.09.2017

kód programu: KIPR-500/2017 

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Šárka Valášková

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: efektivnost týmové spolupráce, vymezení kompetencí poradenských pracovníků školy, učitele x asistent pedagoga, proces stanovení podpůrného opatření asistenta pedagoga v závislosti na doporučení ke vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), role ředitele školy, školského poradenského zařízení a krajského úřadu, rozdíl mezi funkcí asistenta pedagoga a osobním asistentem, platná legislativa dotýkající se pracovně právního vztahu asistenta pedagoga a vyučujícího. Nejčastější handicapy žáků se SVP, naplňování jednotlivých podpůrných opatření doporučených ŠPZ a kompetence asistenta pedagoga, formy a metody práce k zajištění vzdělávání všech žáků ve třídě. Burza dobrých nápadů - využití dostupných učebních materiálů, včetně digitálních, prezentace alternativních pomůcek a individuálně vyrobených pomůcek pro děti a žáky se SVP.   


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.