Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Miroslav Vosmik

počet hodin: 4

termín: 15.03.2018

čas zahájení: 13:00

uzávěrka přihlášek: 13.03.2018 

kód programu: KIPR-707/2018

místo: ZŠ Újezd nad Lesy

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu: Seminář se zaměří na rozvoj kompetencí asistentů pedagoga, kteří jsou klíčovými pracovníky při vzdělávání žáků se SVP ve škole. Zdůrazníme potřebu týmové spolupráce asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy při realizaci podpůrných opatření, zvláště působení asistenta pedagoga ve prospěch vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Cílem semináře je rozvinout komunikační a další sociální dovednosti asistentů pedagoga. Pozitivní klima třídy se pak pozitivně odrazí v celkovém klimatu školy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.