Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a asistenty pedagogů škol a školských poradenských pracovišť."

lektoři: Mgr. Miroslav Vosmík

počet hodin: 16

termín: 09.11.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 01.11.2017

kód programu: KIPR-508/2017 

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah vzdělávacího programuSeminář se zaměří na rozvoj kompetencí asistentů pedagoga, kteří jsou klíčovými pracovníky při vzdělávání žáků se SVP ve škole. Zdůrazníme potřebu týmové spolupráce asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy při realizaci podpůrných opatření, zvláště působení asistenta pedagoga ve prospěch vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Cílem semináře je rozvinout komunikační a další sociální dovednosti asistentů pedagoga. Pozitivní klima třídy se pak pozitivně odrazí v celkovém klimatu školy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.