Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a asistenty pedagogů škol a školských poradenských pracovišť."

LektorMgr. Miroslav Vosmík

Počet hodin: 8

Termín: 9. 11. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 1. 11. 2017

Kód programu: KIPR-508/2017 

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu

Seminář se zaměří na rozvoj kompetencí asistentů pedagoga, kteří jsou klíčovými pracovníky při vzdělávání žáků se SVP ve škole. Zdůrazníme potřebu týmové spolupráce asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy při realizaci podpůrných opatření, zvláště působení asistenta pedagoga ve prospěch vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Cílem semináře je rozvinout komunikační a další sociální dovednosti asistentů pedagoga. Pozitivní klima třídy se pak pozitivně odrazí v celkovém klimatu školy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.