Asistent pedagoga a aplikace podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo u žáků v hraničním pásmu inteligence

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Majer Miloslav

počet hodin: 6

termín: 20.04.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 10.04.2018 

kód programu: KIPR-513/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Bc. Kateřina Macháčková

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu: Obsah kurzu bude v následujících týdnech doplněn.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.