Asistent pedagoga a aplikace dalších podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Markéta Benoniová

             PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.

počet hodin: 8

termín: 22.02.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 12.02.2018 

kód programu: KIPR-510/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu

Dopolední blok bude věnován teoretickým východiskům

  • SPC a jeho funkce (nový model posuzování a poskytování podpůrných opatření)
  • Efektivní formy spolupráce SPC a škol
  • Vymezení tělesného postižení a závažného onemocnění (DMO, jiné poruchy centrální nervové soustavy, vývojové deformace, SMA, DMD, onkologické onemocnění, epilepsie, cukrovka, poúrazové stavy aj.)
  • Dopady tělesného postižení a závažného onemocnění v procesu edukace
  • Práce pedagoga v inkluzivním prostředí, speciálně vzdělávací potřeby dětí/žáků/studentů s tělesným postižením
  • Týmová spolupráce učitelů a asistentem pedagoga (komunikace)

Odpolední blok bude prakticky orientován, budeme se zabývat

  • Kazuistikami jednotlivých typů postižení v procesu inkluze
  • Podpůrnými opatřeními a jejich aplikací ve školách všech typů (projevy, na které opatření reaguje, popis opatření, aplikace a specifikace podmínek, varianty dle stupňů podpory aj.)
  • Zkušenostmi z praxe (dobré/špatné příklady z praxe)
  • Předávání

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.