KIPR-510/2018 - Asistent pedagoga a aplikace dalších podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkyMgr. Markéta Benoniová,

                 PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 23. 3. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 12. 2. 2018 

Kód programu: KIPR-510/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu

Dopolední blok bude věnován teoretickým východiskům:

  • SPC a jeho funkce (nový model posuzování a poskytování podpůrných opatření)
  • efektivní formy spolupráce SPC a škol
  • vymezení tělesného postižení a závažného onemocnění (DMO, jiné poruchy centrální nervové soustavy, vývojové deformace, SMA, DMD, onkologické onemocnění, epilepsie, cukrovka, poúrazové stavy atd.)
  • dopady tělesného postižení a závažného onemocnění v procesu edukace
  • práce pedagoga v inkluzivním prostředí, speciálně vzdělávací potřeby dětí/žáků/studentů s tělesným postižením
  • týmová spolupráce učitelů s asistentem pedagoga (komunikace) 

Odpolední blok bude prakticky orientován, budeme se zabývat:

  • kazuistikami jednotlivých typů postižení v procesu inkluze
  • podpůrnými opatřeními a jejich aplikací ve školách všech typů (projevy, na které opatření reaguje, popis opatření, aplikace a specifikace podmínek, varianty dle stupňů podpory atd.)
  • zkušenostmi z praxe (dobré/špatné příklady z praxe)
  • předávání

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.