Asistent pedagoga a aplikace dalších podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním

"Určeno pro pedagogy všech stupňů škol (škol zapojených do projektu KIPR)."

lektoři: PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.

             Mgr. Markéta Benoniová

počet hodin: 8

termín: 14.12.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 30.11.2017

kód programu: KIPR-506/2017 

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah vzdělávacího programu:

dopolední blok bude věnován teoretickým východiskům

- SPC a jeho funkce (nový model posuzování a poskytování podpůrných opatření)

- efektivní formy spolupráce SPC a škol

- vymezení tělesného postižení a závažného onemocnění (DMO, jiné poruchy centrální nervové soustavy, vývojové deformace, SMA, DMD, onkologické onemocnění, epilepsie, cukrovka, poúrazové stavy aj.)

- dopady tělesného postižení a závažného onemocnění v procesu edukace

- práce pedagoga v inkluzivním prostředí, speciálně vzdělávací potřeby dětí/žáků/studentů s tělesným postižením

- týmová spolupráce učitelů a asistentem pedagoga (komunikace)

Odpolední blok bude prakticky orientován, budeme se zabývat

- kazuistikami jednotlivých typů postižení v procesu inkluze

- podpůrnými opatřeními a jejich aplikací ve školách všech typů (projevy, na které opatření reaguje, popis opatření, aplikace a specifikace podmínek, varianty dle stupňů podpory aj.)

- zkušenostmi z praxe (dobré/špatné příklady z praxe)

- předávání vzájemných postřehů, praktických zkušeností formou workshopu či supervizního setkání


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.