Asistent pedagoga a aplikace dalších podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním

 

"Určeno pro pedagogy všech stupňů škol (škol zapojených do projektu KIPR)."

Lektoři: PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.,

              Mgr. Markéta Benoniová

Počet hodin: 8

Termín: 14. 12. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2017

Kód programu: KIPR-506/2017 

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Dopolední blok bude věnován teoretickým východiskům: 

  • SPC a jeho funkce (nový model posuzování a poskytování podpůrných opatření)
  • efektivní formy spolupráce SPC a škol
  • vymezení tělesného postižení a závažného onemocnění (DMO, jiné poruchy centrální nervové soustavy, vývojové deformace, SMA, DMD, onkologické onemocnění, epilepsie, cukrovka, poúrazové stavy atd.)
  • dopady tělesného postižení a závažného onemocnění v procesu edukace
  • práce pedagoga v inkluzivním prostředí, speciálně vzdělávací potřeby dětí/žáků/studentů s tělesným postižením
  • týmová spolupráce učitelů s asistentem pedagoga (komunikace)

Odpolední blok bude prakticky orientován, budeme se zabývat: 

  • kazuistikami jednotlivých typů postižení v procesu inkluze
  • podpůrnými opatřeními a jejich aplikací ve školách všech typů (projevy, na které opatření reaguje, popis opatření, aplikace a specifikace podmínek, varianty dle stupňů podpory atd.)
  • zkušenostmi z praxe (dobré/špatné příklady z praxe)
  • předávání vzájemných postřehů, praktických zkušeností formou workshopu či supervizního setkání

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.