KIPR-523/2018 - Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností

  

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaPhDr. Jiřina Jehličková

Počet hodin: 8

Termín: termín bude upřesněn

Čas zahájení: termín bude upřesněn

Uzávěrka přihlášek: termín bude upřesněn

Kód programu: KIPR-523/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Obsah kurzu bude upřesněn. 


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.