Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: PhDr. Jiřina Jehličková

počet hodin: 8

termín: termín bude upřesněn

čas zahájení: termín bude upřesněn

uzávěrka přihlášek: termín bude upřesněn

kód programu: KIPR-523/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu: Obsah kurzu bude upřesněn.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.