Aplikace podpůrných opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu narušené komunikační schopnosti

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Marika Lázníčková

             Mgr. Kristína Papajová

počet hodin: 3

termín: 17.01.2018

čas zahájení: 13:00

uzávěrka přihlášek: 16.01.2018 

kód programu: KIPR-704/2018

místo: MŠ, ZŠ a SŠ pro sl. postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu

  1. Legislativní změny – především vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017
  2. Druhy a stupně PO pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu NKS
  3. Možnostmi aplikace těchto podpůrných opatření ve školní praxi
  4. Diskuse

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.