KIPR-704/2018 - Aplikace podpůrných opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu narušené komunikační schopnosti

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkyMgr. Marika Lázníčková,

                 Mgr. Kristína Papajová

Počet hodin: 3

Termín: 17. 1. 2018

Čas zahájení: 13.00

Uzávěrka přihlášek: 16. 1. 2018 

Kód programu: KIPR-704/2018

Místo: MŠ, ZŠ a SŠ pro sl. postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu

  1. legislativní změny – především vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017
  2. druhy a stupně PO pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu NKS
  3. možnosti aplikace těchto podpůrných opatření ve školní praxi
  4. diskuze

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.