Aktuality ze ŠPZ minulé, současné i budoucí

Dne 31.10. 2017 se v Brně uskutečnilo metodické setkání k doporučením od 10.00 se zástupci SPC v daném regionu ...

Dne 31.10. 2017 se v Brně uskutečnilo metodické setkání k doporučením od 10.00 se zástupci SPC v daném regionu za účasti PhDr. Jany Zapletalové a Mgr. Zuzany Acar Jarošové  , která byla vyžádána v průběhu září a proběhla jejich revize a setkání bylo realizováno jako přímá zpětná vazba s možností diskuze nad problematikou jednotlivých doporučení, legislativních změn a další důležitá zjištění z praxe. Odpoledne se setkání uskutečnilo se zástupci PPP Jihomoravského kraje. Za organizaci a přípravu děkujeme Mgr. Zuzaně Žampachové a Mgr. Soně Baldrmannové.

Dne 3.11. 2017 se v Praze uskutečnilo metodické setkání se zástupci SPC Ústeckého kraje pod vedením krajského metodika Mgr. Lukáše Prostředního. Metodické setkání proběhlo k závěrům analýzy z doporučení, která jednotlivá pracoviště zasílala v průběhu září a října 2017 a tato doporučení byla vyhodnocena a zpětná vazba probíhala ke konkrétním oblastem doporučení.  Za projekt KIPR se setkání účastnila PhDr. Jana Zapletalová a Mgr. Zuzana Acar Jarošová.

28.11. 2017 se v Ostravě uskutečnilo metodické setkání se zástupci Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. V dopoledních hodinách se metodické podpory k doporučením a výsledkům analýzy účastnili zástupci SPC a odpoledne PPP daných regionů. Proběhla diskuze k závěrům analýzy a zpětná vazba za přítomnosti PhDr. Jany Zapletalové a Mgr. Zuzany Acar Jarošové. Tématem setkání byla také oblast nové legislativy, výkaznictví a spisová dokumentace a příklady z praxe. Za organizaci a přípravu setkání děkujeme Mgr. Zuzaně Pavelové.

Na měsíc leden  2018 jsou naplánovaná metodická setkání k analýze doporučení 16.1. Jihočeský kraj v Českých Budějovicích (SPC + PPP), 17.1. Liberecký kraj (SPC + PPP), 19.1. Karlovarský kraj společně s Plzeňským krajem a setkání se uskuteční v Karlových Varech (SPC + PPP) a 24. 1. Královehradecký kraj společně s Pardubickým krajem v Hradci Králové (SPC + PPP). Hlavní oblasti plánované pro setkání je zpětná vazba k analýze doporučení ze zaří 2017, diskuze k nové legislativě a otázky z praxe. Setkání se za projekt KIPR zúčastní PhDr. Jana Zapletalová a Mgr. Zuzana Acar Jarošová.

10. 1. 2018 se bude konat v Brně pracovní setkání zástupců metodické sítě ŠPZ k Procedurálnímu standardu. Setkání má za cíl zohlednit připomínky metodické sítě k Procedurálnímu standardu a rozpracovat jednotlivé kapitoly pro případná následná šetření a doplnění dle situace na jednotlivých pracovištích. Za projekt KIPR se setkání účastní Mgr. Zuzana Acar Jarošová a hlavní metodici projektu KIPR PaedDr. Petr Hanák a PaedDr. Petr Petráš a zástupci metodické sítě SPC a PPP. 

23. 1. 2018 se uskuteční v Praze celorepublikové setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ a setkání se bude týkat zejména zhodnocení aktivit projektu KIPR za poslední kvartál roku 2017, seznámení se změnami a aktuálním stavem standardů (personální, procedurální, intervenční) a přípravná fáze k plánovanému šetření v oblasti materiálního standardu. Součástí bude také diskuze k nové legislativě, spisové dokumentaci a archivu, plán aktivit metodické sítě na období leden – červen 2018 (případové konference, kazuistické semináře, metodická podpora škol a setkání v regionech se zapojenými školami v rámci projektu KIPR).  Setkání se bude účastnit realizační tým projektu KIPR a vedoucí krajští metodici všech krajů z SPC a PPP. Setkání se uskuteční v ZŠ pro zrakově postižené Nám. Míru Praha 2.