Aktuality ASZ za měsíc září

Zde si mužete přečíst článek Ing. Radky Soukupové z agentury ASZ ...

Zde si můžete přečíst článek Ing. Radky Soukupové z agentury ASZ a podívat se na seznam dalších článku, které ASZ publikovala.

"Vážení příznivci sociálního začleňování,

přinášíme vám mimořádné vydání novinek z Agentury pro sociální začleňování, které je tentokrát zaměřeno na shrnutí komunikační kampaně na podporu inkluzivního vzdělání „Škola all inclusive“.

Kampaň zahájená 1. září 2017 probíhala hlavně na sociálních sítích a měla za cíl představit inkluzivní vzdělání jako moderní kvalitní vzdělání poskytované všem dětem a žákům bez rozdílů v sociálním či rodinném zázemí, v etnickém původu, zdravotním stavu či v míře jejich nadání, a to v nesegregujícím prostředí.

Za využití článků, rozhovorů, videí a reportáží jsme široké veřejnosti představili inkluzi z různých úhlů pohledu a přispěli jsme k bourání zažitých stereotypů, které se s ní často pojí. Během září shlédlo jednotlivé příspěvky kampaně více než 50 000 návštěvníků sociální sítě Facebook.

Mezi články zveřejněnými v rámci kampaně si můžete přečíst například rozhovor s expertkou na inkluzivní vzdělávání Monique Fletcher z newyorského Bronxu, reportáž ze semináře s tvůrkyní a propagátorkou hodnotového vzdělávání, jednaosmdesátiletou řádovou sestrou Cyril Mooney, nebo shlédnout příběh Anny Sivákové z mosteckého Chánova, která díky podpoře svého okolí dokončila střední školu a chystá se ke studiu vysoké školy.

Zároveň vám chceme oznámit, že k 30. 9. 2017 odešel ze své funkce po více než dvou letech ředitel Agentury pro sociální začleňování, Radek Jiránek. Vítěz prvního kola výběrového řízení nebyl jmenován, proto bylo vyhlášeno jeho opakování. V následujícím vydání novinek vám přineseme další informace.

Važme si všech, kteří inkluzivní vzdělávání podporují."

Ing. Radka Soukupová,
pověřená řízením Agentury pro sociální začleňování


K tomuto článku se pojí tento odkazZde se můžete podívat na všechny články, které ASZ publikovalo za měsíc září.