9. odborný panel

9. odborný panel se uskuteční na téma ...

9. odborný panel se uskutečnil na téma Problémové okruhy v intervenční a metodické praxi ŠPZ, který se konal dne 28. 11. 2019 od 9.00 v Základní škole pro žáky s poruchami zrak (nám. Míru 19, Praha 2).

Program odborného programu byl následující: 

  1. Prezence  účastníků 9.00-10.00
  2. 10.00 Zahájení 
  3. Problémové okruhy PPP - Výchovné potíže žáků (práce se třídou, činnost metodiků, prevence poruchy chování, diferenciální diagnostika)
  4. Úkoly ŠPP v prevenci rizikového chování žáků (dr. Zapletalová)
  5. Jiné životní podmínky, odlišné kulturní prostředí, žáci ohrožení diskriminací (Agentura pro sociální začleňování- Mgr. Pernica Horáčková)
  6. Komparativní studie vzdělávání žáků ohrožených diskriminací a nepříznivými životními podmínkami (Mgr. Mouchová)
  7. Problémové okruhy SPC vzdělávání žáků s těžkým a hlubokým MP (dr. Hanák), žáků se zrakovým postižením (Mgr. Holá), žáků se sluchovým postižením (Mgr. Barvíková), žáků s NKS (dr. Vrbová), žáků s PAS (Mgr. Žampachová)
  8. Výzkum využívání diagnostických nástrojů v ŠPZ (Mgr. Nesládek)
  9. Závěry a doporučení z odborných panelů projektu KIPR