Setkání krajských metodiků projektu KIPR

Ve čtvrtek 29. 10. 2016 se konalo 1. setkání krajských metodiků projektu KIPR. V prostorách Základní školy pro zrakově postižené na náměstí Míru se setkalo přes 80 zaměstnanců ...

Ve čtvrtek 29. 10. 2016 se konalo 1. setkání krajských metodiků projektu KIPR. V prostorách Základní školy pro zrakově postižené na náměstí Míru se setkalo přes 80 zaměstnanců pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a členů realizačního týmu projektu KIPR. Společně se budou podílet na realizaci strategických záměrů projektu. Na programu setkání bylo například představení realizačního týmu, seznámení s cíli a klíčovými aktivitami projektu KIPR. Představeny byly rovněž role a úkoly krajských metodiků, formy komunikace a spolupráce týmu, dále Jednotná pravidla pro poskytování školských poradenských služeb, podpůrná opatření a jejich realizace, analýzy, podmínky spolupráce se školami a administrativně organizační záležitosti. Na setkání promluvil PhDr. Peter Jurovatý, PhDr. Jana Zapletalová, PhDr. Alena Plšková, Mgr. et Mgr., Matěj Seifert a Lucie Škodová.