1. setkání krajských metodiků projektu KIPR

Ve čtvrtek 29. září 2016 se konalo 1. setkání krajských metodiků projektu KIPR. V prostorách Základní školy pro zrakově postižené na náměstí Míru se setkalo přes 80 zaměstnanců ...

Ve čtvrtek 29. září 2016 se konalo 1. setkání krajských metodiků projektu KIPR. V prostorách Základní školy pro zrakově postižené na náměstí Míru se setkalo přes 80 zaměstnanců pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a členů realizačního týmu projektu KIPR. Ti se budou společně podílet na realizaci jeho strategických záměrů. Na programu setkání bylo například představení realizačního týmu, seznámení s cíli a klíčovými aktivitami projektu KIPR, role a úkoly krajských metodiků, formy komunikace a spolupráce týmu, Jednotná pravidla pro poskytování školských poradenských služeb, podpůrná opatření a jejich realizace, analýzy, podmínky spolupráce se školami, administrativně organizační záležitosti atd. Na setkání promluvil PhDr. Peter Jurovatý, PhDr. Jana Zapletalová, PhDr. Alena Plšková, Mgr. et Mgr., Matěj Seifert a Lucie Škodová.