Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol, lepší se situace vyučených

Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva.

Nezamestnanost_absolventu_duben_2015_NUV.pdf  Tisková zpráva (418,03 KB)

Nezamestnanost_duben_2015_VIP_www.pdf Studie Nezamestnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - předběžná zpráva (duben_2015_VIP_www.pdf (939,77 KB)

 

Ve srovnání s předchozím rokem počty nezaměstnaných absolventů opět poklesly, a to v rámci všech sledovaných kategorií vzdělání. V dubnu 2015 byly počty nezaměstnaných absolventů ve většině kategorií vzdělání dokonce nižší než v dubnu 2012.

Situace na pracovním trhu se z hlediska uplatnitelnosti průběžně zlepšuje. Hlavní příčinou jsou zřejmě lepší vyhlídky na rychlejší nalezení pracovního uplatnění, související s probouzející se ekonomikou, a tedy i mírně rostoucí ochotou zaměstnavatelů přijímat nové pracovníky.

K poměrně výraznému poklesu nezaměstnanosti a zlepšení pracovního uplatnění došlo v dubnu 2015
u absolventů učebních oborů, kde je ze strany zaměstnavatelů trvale proklamován nedostatek pracovní síly. Zlepšení situace je poměrně dobře viditelné i z meziročního srovnání hodnot míry nezaměstnanosti z let 2014 a 2015.

„V rámci učebních oborů se nejlépe uplatňují absolventi strojírenských a elektrotechnických oborů.
V případě vyučených došlo také k poměrně výraznému zlepšení situace absolventů oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva. Již tradičně za prakticky bezproblémové je možné označit absolventy zdravotnických oborů středních i vyšších odborných škol,“
říká Mgr. Martin Úlovec z oddělení analýz trhu práce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).


Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Mgr. Martin Úlovec, oddělení analýz trhu práce NÚV

Martin.Ulovec@nuv_cz, tel.: 274 022 323

Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení analýz trhu práce NÚV

Jiri.Vojtech@nuv_cz, tel.: 274 022 321


Více informací o nezaměstnanosti absolventů naleznete také zde.