Týden uměleckého vzdělávání: 21. - 29. května 2016

logo_TUVAT_color-RGB.jpg NÚV je partnerem čtvrtého ročníku akce .

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech. V obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce, neziskové organizace a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti.

Koordinátorem Týdne je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Záštitu poskytlo kromě Ministerstva kultury také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tváří Týdne se stala herečka Sabina Laurinová.


Přehled festivalů, přehlídek, akcí: www.amaterskatvorba.cz.


NÚV se do Týdne Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby zapojil ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy (GHMP) společně připraveným pracovním setkáním na téma Edukativní programy GHMP a umělecké vzdělávání. Setkání s podtitulem Obsah edukativních programů GHMP a jejich vazba na další tvůrčí činnost a vzdělávací obsah výtvarného oboru se uskutečnilo v úterý 24. června 2016 v Edukačním centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci.

Program:

  • úvodní výtvarná etuda (reagující na aktuální výstavu Jiřího Příhody v GHMP)
  • základní informace o edukaci v GHMP
  • prezentace edukačních aktivit ke čtyřem vybraným výstavám a expozicím GHMP (Jiří Příhoda: Sochy, Andreas Groll: Neznámý fotograf, Bílkova vila, Slovanská epopej)
  • diskuse se studenty - účastníky náslechů těchto doprovodných programů
  • podněty a postřehy zúčastněných

http://www.ghmp.cz/edukacni-centrum/