Evropský týden odborných dovedností 2016 - Objev svůj talent

Evropská komise vyhlásila ve dnech 5. - 9. prosince 2016 Evropský týden odborných dovedností, jehož cílem je zvýšit atraktivitu a obraz odborného vzdělávání v členských zemích EU. Odborné vzdělávání může vést ke kvalitnímu zaměstnání, atraktivní a zajímavé kariéře a příležitostem pro další zlepšení stávajících dovedností nebo pro získání dovedností z jiných oborů.  

V průběhu Evropského týdne odborných dovedností bylo v členských zemích EU uspořádáno přes 800 akcí. „České odborné vzdělávání má velmi dobrou úroveň. Naráží však ve svém rozvoji i na problémy, mezi něž patří například jeho podceňování ze strany uchazečů o středoškolské vzdělávání a jejich rodičů zejména ve vztahu k technickým oborům nebo slabší spolupráce zaměstnavatelů s odbornými školami v porovnání s vyspělými zeměmi. Odborné vzdělávání se může úspěšně rozvíjet jen při dobré spolupráci odborných škol, jejich zřizovatelů, zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných aktérů,“ řekl státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč.

Zlepšit spolupráci škol s firmami a podpořit polytechnické vzdělání mají také krajské akční plány, které se nyní dokončují ve všech krajích České republiky. Kromě krajů budou své akční plány pro rozvoj vzdělávání tvořit i školy. "Akční plány mají za cíl sladit priority vzdělávání na školské, krajské a národní úrovni," říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání. "Modernizace odborného vzdělávání je příležitostí k zajištění souladu odborného vzdělávání s měnící se podobou kvalifikací," dodává Úlovcová.


Více v tiskové zprávě tisková zpráva