Budoucí absolventi učebních oborů hodnotí své vzdělání pozitivně. Část z nich chce ale pracovat ve zcela jiné profesi

O celkové úrovni školní přípravy se vyjádřilo pozitivně 79 % žáků posledních ročníků učebních oborů. Zhruba 28 % dotázaných si ale plánuje hledat práci v jiném než absolvovaném oboru. 

Budouci_absolventi_ucebnich_oboru_analyza_NUV.pdf Tisková zpráva (563,71 KB)

Názory absolventů učebních, ale i maturitních oborů přináší publikace nazvaná Přechod absolventů středních škol na trh práce, kterou vydává Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Studie vychází z odpovědí zhruba 2900 žáků a studentů posledních ročníků odborných středních škol.

Nejčastější důvody pro plánovaný odchod do jiné profese u budoucích učňů jsou dva, oba uvádí téměř 15 % dotázaných: je to ztráta zájmu o obor a nízké platy v oboru, jen o něco méně jsou uváděny i nevhodné pracovní podmínky. 

Poměrně vysoké procento žáků rovněž uvedlo, že dostali lepší nabídku v jiném oboru (10,4 % z celého souboru vyučených) a téměř stejný podíl vyučených si hledá práci v jiném oboru z důvodu nedostatku pracovních míst v absolvovaném oboru (9,4 %). Budoucí vyučení vidí problém
i v nezájmu zaměstnavatelů o absolventy oboru (9,1 %) nebo nepovažují obor, ve kterém se připravují, za perspektivní. 

„Přibližně dvě třetiny vyučených ovšem hodnotí možnost získat zaměstnání v oboru pozitivně. K lepšímu uplatnění na trhu práce jim, podle jejich názoru, chybí především rozsáhlejší odborná praxe ve firmě,“ dodává autorka studie Jana Trhlíková.


Prechod_abs_SS_2015_1.etapa.pdf Přechod absolventů střednách škol na trh práce (2,19 MB)


Poprvé studie sledovala také ochotu mladých lidí dojíždět za prací nebo se kvůli ní přestěhovat. Na rozdíl od většiny ekonomicky aktivních obyvatel ČR, kteří jsou v tomto směru tradičně neochotní, vyjádřili budoucí absolventi středních škol vyšší flexibilitu. Ochotu přestěhovat se za prací v případě nezaměstnanosti uvedlo 62 % vyučených a 65 % maturantů.

 Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Jana Trhlíková, oddělení analýz trhu práce a vzdělávání NÚV

jana.trhlikova@nuv_cz, tel.: 274 022 324

Markéta Růžičková, tisková mluvčí NÚV

marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812