Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

V téměř tříletém projektu se ověřovaly možnosti kvalitní a efektivní spolupráce v síti čytř desítek škol a zhruba stovky zaměstnavatelů

Stáže učitelů odborných škol v délce alespoň 6 dnů ročně, minimálně 12 týdnů odborného výcviku pro žáky oborů s výučním listem v reálném nebo modelovém pracovním prostředí firem, možnost realizovat praktickou část závěrečných zkoušek ve firemním prostředí – to jsou jen tři příklady rozsáhlého souboru doporučených opatření, na nichž se shodli odborníci a zaměstnavatelé. Během téměř tříletého projektu Pospolu je v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů.


Pospolu_Kudy_vede_cesta_TZ_NUV.pdf  Tisková zpráva (505,15 KB


Spolupráce mezi školou a firmou může nabývat nejrůznějších podob, klíčová je vždy podpora rozsahu a kvality konkrétní spolupráce. Je totiž nutné, aby se žáci učili v reálném pracovním prostředí a vykonávali tam odborné činnosti, ne nekvalifikované pomocné práce. Ze závěru projektu vyplývá, že důležité je i navýšení počtu hodin odborného výcviku a odborné praxe maturitních oborů konané v reálném pracovním prostředí. 

Publikace Průvodce pro zaměstnavatele

Publikace Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Systémová doporučení vyplývající z projektu Pospolu lze nalézt zde.

Více o projektu Pospolu: www.projektpospolu.cz a pospolu.rvp.cz.


POSPOLU_zprava_souhrnna_grafika.pdf  Souhrnná závěrečná zpráva projektu POSPOLU (1,73 MB)


Rádi zodpovíme Vaše dotazy:

Mgr. Petr Naske, hlavní manažer projektu Pospolu

Petr.Naske@nuv_cz, tel.: 274 022 362, 774 089 047

Markéta Růžičková, tisková mluvčí NÚV

Marketa.Ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812