Na internetu najdou nejvíce pracovních nabídek obchodní zástupci a pojišťovací agenti, v tisku je největší poptávka po číšnících a kuchařích

Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu VIP Kariéra II – KP právě vydal publikaci „ Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012“. Cílem analýzy bylo shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji poptávaných typů profesí. V hledáčku autorů byly i požadované kvalifikace a kompetence, sledovaly se také nároky na vzdělání, jazykové vybavení a praxi.

Kompletní TZ ke stažení zde: TZ_Analyza_inzerce_zamestnani_2012.pdf TZ_Analyza_inzerce_zamestnani_2012.pdf (199,92 KB)

Ve sledovaném období (listopad 2012) bylo zachyceno celkem 11 067 inzerátů nabízejících pracovní místo, z toho 4 267 inzerátů (38 %) bylo uveřejněno v denním tisku a 6 800 inzerátů (62 %) na internetu. Internet se tedy stává nejvýznamnějším médiem pro zveřejňování nabídek zaměstnání. Ještě v roce 2005, kdy se šetření uskutečnilo poprvé, činil jeho podíl pouhých 26 %. V posledních dvou šetřeních (2007, 2010) se ustálil na cca 60 %.

Předkládaná analýza poskytuje jedinečnou možnost porovnat vývoj požadavků i charakteru inzerce v čase, přičemž je zřejmé, že inzerce pracovních možností v sobě značnou měrou odráží aktuální situaci na trhu práce. Příkladem může být prosté srovnání počtu uveřejněných inzerátů v období ekonomické prosperity a v době ekonomické krize – například v roce 2007 bylo ve stejném sledovaném období uveřejněno 25 879 inzerátů, v roce 2012 to byla méně než polovina.

Inzerce pracovních možností v denním tisku a na internetu má mnoho odlišných rysů. „Zaměstnavatelé vybírají dané médium zejména podle toho, pro koho je daná pozice určena. Nabídka pracovních pozic na internetu je orientována na užší, zejména více kvalifikovanou skupinu profesí. Naproti tomu nabídka zaměstnání v denním tisku pokrývá širší spektrum profesí včetně těch dělnických,“ vysvětluje autorka analýzy, Mgr. Pavlína Šťastnová. Míra zastoupení vybraných profesních skupin je u obou médií různá. Na internetu zaujaly přední místa inzeráty hledající manažery a vedoucí pracovníky, obchodní zástupce, programátory a finanční experty. Pozice programátorů či vedoucích malých podniků figurovala pouze na internetu. V denním tisku je podíl těchto odborných profesí výrazně nižší, naopak velké zastoupení patří zejména obslužným a dělnickým profesím (více viz přiložená tabulka).

Mezi nejčastěji uváděné požadavky, které zaměstnavatelé vyjadřují prostřednictvím inzertní nabídky, patří samozřejmě vzdělání. Požadovaný stupeň dosaženého vzdělání byl celkově zaznamenán ve více než 70 % inzerátů. V tisku byla úroveň dosaženého vzdělání uvedena v 47 % inzerátů, na internetu v 78 % inzerátů.

K dalším sledovaným oblastem patřila znalost cizích jazyků, zejména angličtiny. V denním tisku byl požadavek na znalost cizího jazyka uveden ve 3 % inzerátů, na internetu ale už v 37 % inzerátů. Pouze ve 2 % inzerátů zaměstnavatelé požadovali aktivní znalost dvou cizích jazyků.

Nároky na „počítačovou gramotnost“ se objevily ve 40 % inzerátů (v inzerci v denním tisku v 11 %, v inzerci na internetu v 57 %), a to s vyšším důrazem na „běžnou“ znalost uživatelů.

Velmi diskutovanou oblastí je praxe v oboru, která byla požadována v 54 % inzerátů. Je to další z požadavků, který je větší měrou zaznamenáván v inzerci na internetu (70 %) než v denním tisku (27 %).  „Požadavky na praxi jsou vesměs spojovány s kvalifikovanými profesemi. Jedná se zejména o vedoucí výroby a další vedoucí pracovníky. U dělnických profesí jde zejména o mechaniky a opraváře nebo výrobce a zpracovatele potravinářských výrobků či o opraváře elektrických přístrojů, “ komentuje výsledky studie její autor Jiří Tillner, MBA.

Zaměstnavatelé také v polovině svých inzerátů uvádějí požadavky na vlastnosti a dovednosti případných uchazečů. Alespoň jedna vlastnost či dovednost byla v denním tisku hledána v 17 %, zatímco na internetu v 72 % inzerátů. Jako nejčastěji požadované dovednosti se v inzerci na prvním místě již dlouhodobě (ve všech provedených šetřeních) objevují komunikační dovednosti. Dále zaměstnavatelé požadují flexibilitu, adaptabilitu a dynamiku, samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti a spolehlivost.