Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní ústav pro vzdělávání spouští nové certifikace programů primární prevence

Drogy, šikana, násilí, rizikové sexuální chování – to je jen neúplný seznam nebezpečí, se kterými se mohou setkat už žáci základních škol. V České republice proto existuje propracovaný systém prevence, kterému se vedle státních institucí věnuje i celá řada neziskových organizací. Jednotlivé programy primární prevence však mají rozdílnou úroveň a kvalita obsahu i lektorů se často různí.

Kompletní TZ ke stažení zde: TZ_Certifikace_programu_primarni_prevence.pdf TZ_Certifikace_programu_primarni_prevence.pdf (254,33 KB)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto již dříve rozhodlo, že dotace na programy prevence rizikového chování bude udělovat pouze subjektům, u kterých bude kvalita poskytovaných služeb nezávisle ověřena.

Za systém ověřování zodpovídá Pracoviště pro certifikace, které za tímto účelem nově vzniklo pod Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Úkolem Pracoviště je zajišťovat certifikace odborné způsobilosti poskytovatelům programů školské primární prevence pro všechny oblasti rizikového chování.

„I když poskytovatelům primární prevence přináší certifikace určitou zátěž při přípravě a finanční náklady, jejím získáním se jim otevře možnost čerpat státní dotace. Navíc stát, kraje, zřizovatelé, školy i rodiče budou mít jistotu, že ze státních peněz budou podporovány pouze kvalitní a efektivní programy,“ vysvětluje Vladimír Sklenář, předseda Výboru pro udělování certifikací z oddělení prevence a speciálního vzdělávání na MŠMT.

Certifikační proces si klade za cíl především:

• hospodárné financování služeb z veřejných prostředků,

• zajištění a zvyšování kvality programů školské primární prevence rizikového chování,

• zefektivnění sítě poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování,

• začlenění školských programů primární prevence rizikového chování do širšího systému preventivního působení.

Podrobnější informace k certifikacím programů primární prevence jsou dostupné na webových stránkách NÚV: http://nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace.